Til vores Leverandører

Kære Leverandør

 

For at vi hurtigt kan få betalt dine regninger, bedes du sørge for at følgende fremgår af faktura:

 

1) Husnummer / Husnumre hvor arbejdet er udført.

2) Rekvirentens navn.

3) Henvisning til eventuelt tilbud.

 

Faktura skal udstedes til:

 

Ejerforeningen Roskilde Værkstedsby

c/o KAP HORN

Håndværkervej 14

4000 Roskilde

 

og fremsendes som mail til:

rv@kap-horn.dk

 

Mange tak!

Svend Balkert

Kasserer